Direkt till   BILDÖVERSIKTEN

Mars   2019

Vårens säsongsavslutning inomhusflyg 2019-03-13
Jörgen intog rollen som skarpsynt verktygsmakare, för att hjälpa Hugo och Magnus med inslipning av propellerdistanser


Hugo har på några veckors tid utvecklats till en avancerad pilot, Jörgen trissade honom till att göra en roll, och fick två!  Poöng till Hugo!


Multiplex Challange är välflygande och har blivit en populär modell


Kaj Frids  Klik flyger sakta förbi, bäst så, för att hinna hamna  på bild


Otis flyger på hemma -plan (Degebergaskolans idrottshall) bäst i sin klass och bäst på plan
Varför hyr vi 920 m2 när det räcker med 30 för tre piloter?


Otis och pappa Göran flyger rote


Jörgen kom utan flygmaskin, och intar villigt rollen  som mekaniker åt Hugo


I år är det ungdomens år, vi öppnar dörrarna för fler, Otis konstaterar att dörrarna är felhängda som öppnas innifrån.