Aktuellt

 

20 juni  Flyg - Korv och Trivselkväll på Ripa Kl 18.30 tills det skymmer

21 - 24 juni    Midsommarträff på Ripa 

30 juni  Flyg - Korv och Trivselkväll på Ripa Kl 18.30 tills det skymmer

  4 juli  Flyg - Korv och Trivselkväll på Ripa Kl 18.30 tills det skymmer

11 juli  Flyg - Korv och Trivselkväll på Ripa Kl 18.30 tills det skymmer

13 - 22 juli   Ripaläger Temadagar mån-fred, i övrigt fri flygning

25 juli  Flyg - Korv och Trivselkväll på Ripa Kl 18.30 tills det skymmer

1 aug   Flyg - Korv och Trivselkväll på Ripa Kl 18.30 tills det skymmer

8 aug   Flyg - Korv och Trivselkväll på Ripa Kl 18.30 tills det skymmer

15 aug Flyg - Korv och Trivselkväll på Ripa Kl 18.30 tills det skymmer

22 aug Flyg - Korv och Trivselkväll på Ripa Kl 18.30 tills det skymmer